Kandidáti
na poslancov:

Volebný obvod 1
Sídlisko III, sídlisko Mladosť, Rúrky

Volebný obvod 2
Sídlisko II, Vydumanec, Kalvária

Volebný obvod 3
Sabinovská, Šidlovec, Dúbrava, Nižná Šebastová

Volebný obvod 4
Staré mesto

Volebný obvod 6
Sekčov I.

Volebný obvod 7
Sekčov II.

3 Vladimír Feľbaba

Milí susedia, spoluobčania.

Som mladý občiansky aktivista a povolaním právnik, ktorý pracuje v advokácií. Môj doterajší život je spojený so sídliskom Šváby, kde na ul. Važeckej bývam od svojho narodenia. Tak ako aj ostatní, aj ja vďačím nášmu sídlisku, našej mestskej časti, za nezabudnuteľné spomienky a chvíle. Chcem a určite urobím všetko pre to, aby Solivar a Šváby boli modernou a prosperujúcou mestskou časťou. Mám vôľu a odhodlanie riešiť problémy, ktoré v našej mestskej časti sú a pretrvávajú. S pokorou a odhodlaním sa preto uchádzam o Váš hlas v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Prosím, príďte voliť.

7 Juraj Hreha

Prešovčania si zaslúžia dopravu mestskou hromadnou dopravou zadarmo. Budem sa snažiť o to, aby obyvatelia s trvalým pobytom v meste Prešov mali cestovanie spojmi MHD zadarmo. Veľkou mierou by to malo pomôcť odľahčiť dopravu v našom meste.

15 Stanislav Lukáč

Som rodený Solivarčan. Žijem s manželkou a dvomi synmi, ktorých učíme úprimnosti, viere a zodpovednosti. Záleží mi na tom, kde žijem a preto budem riešiť:
-zeleň a kamióny na Šváboch,
-ekologickú hrozbu soľných vrtov,
-dobudovanie a zväčšenie detských ihrísk,
-automat na lístky MHD k „Plete“ chýbajúci bankomat. Okrem iných medzi moje vízie patrí:
-chodník spájajúci Tichú Dolinu so Solivarom, ale aj MHD do tejto lokality,
-cyklochodník okolo múzea s napojením na cykloželezničku,
-park na Šváboch,
-zo „Šovarského“ námestia vytvoriť miesto stretávania sa pri kultúrnych podujatiach. Chcem aby sa normálne a prirodzené veci nebrali ako výnimočné, ale stali sa bežnou samozrejmosťou.

16 Róbert Mačej

Milujem svoje mesto, svoju rodinu, svojich blízkych. Som presvedčený, že mnoho ľudí sa v tomto so mnou stotožní aj vo svojich životoch. Sedemnásť rokov sa venujem odpadovému hospodárstvu, ekológii a životnému prostrediu. Túto činnosť úzko spájam s kultúrou a oddychom. Lebo zdravé životné prostredie, miesto pre relax a regeneráciu idú v tomto, spoločne ruka v ruke. Mestská časť Solivar-Šváby-Soľná baňa, za ktorú kandidujem má v Prešove významnú históriu. Je dôležité uchovávať ju pre súčasnosť, ale hlavne pre budúce generácie. Práve tie si v dnešnej dobe nutne potrebujú osvojiť pocit domova, z ktorého pochádzajú a kde sa radi budú opäť vracať. Som presvedčený, že priložením svojej ruky k ďalšiemu rozvoju, nie len nášho nádherného mesta Prešov, ale tiež mestskej časti SolivarŠváby- Soľná baňa, sa staneme inšpiráciou aj pre mnohých ďalších.