Kandidáti
na poslancov:

Volebný obvod 1
Sídlisko III, sídlisko Mladosť, Rúrky

Volebný obvod 2
Sídlisko II, Vydumanec, Kalvária

Volebný obvod 3
Sabinovská, Šidlovec, Dúbrava, Nižná Šebastová

Volebný obvod 5
Solivar, Soľná Baňa, Šváby

Volebný obvod 6
Sekčov I.

Volebný obvod 7
Sekčov II.

3 Valéria Drobňáková

Je potešujúce, že sa mesto dostalo do lepšej kondície. Prešov je v pohybe a na každom kroku vidieť, čo všetko sa dokázalo zrealizovať. K tomuto trendu chcem svojím aktívnym prístupom aj naďalej prispieť:
-podporou rozširovania výstavby cyklistických chodníkov v meste, aj za jeho hranicami a prepojenia s existujúcimi časťami,
-podaním pomocnej ruky najviac zraniteľným spoluobčanom
-zlepšovaním podmienok pre spokojné bývanie - zveľadením nielen oddychových a relaxačných zón, ale aj vytváraním nových parkovacích miest v meste.

6 Renáta Fedorčíková

Mám 51 rokov, som riaditeľkou strednej školy, som vydatá a mám 2 deti. Mesto je v pohybe a ja sa pohybujem medzi Vami. Načúvam Vašim problémom a pomáham Vám ich riešiť ku Vašej spokojnosti. Niektoré problémy sa vyriešia rýchlo, niektoré pomaly, ale dôležité je hľadať spôsob a možnosti ako pomôcť. Záleží mi na tom, aby sme mali upravené a čisté mesto; aby sa obnovila stará zeleň a pribudla nová; aby sme dobudovali cyklistické chodníky, skrášlili oddychové zóny a parky, detské ihriská; aby sme chodili po upravených chodníkoch a jazdili po upravených cestách. Preto podporím aktivity, ktoré rozvoju mesta a nám všetkým pomôžu.

11 Martin Kovalčík

Som vyštudovaný ekonóm, finančník. Mám 47 rokov. Moje odborné skúsenosti súvisia s bankovníctvom, kde aktuálne pracujem ako koordinátor pre IT. Vrámci ďalších aktivít v Prešove sa venujem organizovaniu okresnej tenisovej ligy a vedeniu voľnočasového projektu Komunálny dopad. Vo verejnej službe chcem zlepšiť komunikáciu mesta s občanmi. Budem aktívny v oblasti transparentného financovania služieb mesta. Chcem sa podieľať na tvorbe a informovanosti o zaujímavých udalostiach a projektoch mesta. Podporím zveľadenie oddychových zón, potrebné sociálne služby, zlepšovanie dopravy, lepšiu čistou a zdravšiu zeleň v meste.

19 Marián Svocák

Som mužom stredného veku, ktorý ľúbi svoju rodinu, farnosť a mesto. Hľadám možnosti a prostriedky zlepšenia života v uvedených oblastiach svojho života. Poznám svoje limity a som si vedomý, že nemôžem robiť všetko a pritom rešpektujem potreby druhých ľudí. Vyhľadávam riešenia smerujúce k spoločnému dobru nielen môjmu ale aj ostatných ľudí. Potreby vidím v oblastiach zlepšovania infraštruktúry mesta, záujmu o spoločenský život, štúdia a práce ľudí bývajúcich v tomto meste aj pre tých ktorí ho navštevujú. Chcem sa usilovať o rozvoj technickej infraštruktúry a rozvoj občianskeho vybavenia mesta. Rád sa budem zasadzovať o dobudovanie zelených (oddychových) zón ako aj o budovanie korektných vzťahov smerom vonku.