Kandidáti
na poslancov:

Volebný obvod 2
Sídlisko II, Vydumanec, Kalvária

Volebný obvod 3
Sabinovská, Šidlovec, Dúbrava, Nižná Šebastová

Volebný obvod 4
Staré mesto

Volebný obvod 5
Solivar, Soľná Baňa, Šváby

Volebný obvod 6
Sekčov I.

Volebný obvod 7
Sekčov II.

2 Zuzana Bednárová

Vďaka prejavenej dôvere som mohla uplynulé štyri roky slúžiť vám, obyvateľom Sídliska III, Rúrok a celému Prešovu, v mestskom zastupiteľstve. Snažila som sa počúvať vaše potreby, reagovať na nich a ostať verná svojim zásadám. Mojím cieľom bolo a stále ostáva prinášať do politiky a správy mesta starostlivosť o vás, občanov, a náš spoločný domov, mesto Prešov. Veľa sa nám spolu podarilo urobiť. Predovšetkým si môžete všimnúť obnovené cesty, chodníky, zastávky, parkoviská, predĺženie cyklistického chodníka a postupnú obnovu zelene. Stále máme čo vylepšovať, obnovovať, taký je život. Rada vám budem pomáhať aj naďalej. Pokračujme v konaní dobra pre Prešov; spolu.

10 Štefan Hermanovský

Prešov – mesto, kde sa človek rád vracia

Volám sa Štefan Hermanovský, som povolaním technik, mám 65 rokov, som ženatý a mám 2 deti.
Chcem svojimi skúsenosťami v oblasti stavebníctva a ciest pomôcť ľuďom na sídlisku a v meste.
-Pokračovať v rekonštrukciách a obnovách materských a základných škôl a ich modernizácií.
-Pokračovať v riešení rezidentského parkovania pri bytových domoch.
-Vybudovať chodník pre peších spájajúci Rúrky, ulicu Tehelná a Sídlisko III.

16 Richard Korpáš

Volám sa Richard Korpáš, mám 29 rokov a som rodák zo Sídliska III, kde aj celý čas žijem.

-Nechcem vám sľubovať nereálne projekty či populistické veci;
-chcem slúžiť, nie vládnuť;
-ponúkam vám moje skúsenosti z práce v miestnej územnej samospráve;
-chcem pokračovať v budovaní parkovacích miest, v úprave vnútroblokov, realizovaní športovísk či cyklochodníkov v našej mestskej časti;
-ponúkam vám svoju otvorenosť, čas a priestor na to, aby sme spolu zrealizovali vaše nápady a požiadavky;
-nech je Sídlisko III a Rúrky oázou pokojného a kvalitného bývania!

18 Miroslav Novák

Politika je najvyššia forma lásky. (sv. Augustín)

Vrátil som sa do rodného Prešova a chcem mu vrátiť to, čo mi dal. Preto na jeho ďalší rozvoj ponúkam svoje skúsenosti získané pri organizovaní diecéznych i celoslovenských podujatí pre mládež ako sú Národné stretnutia mládeže (R13, P15, P18), či celoslovenské púte mládeže v Pavlovciach nad Uhom (Domček). Rozumiem mladým, denne sa stretávam s ich túžbami a očakávaniami. Chcel by som pomôcť naše sídlisko i naše mesto priblížiť ich budúcnosti, aby sa každý chcel a mohol vrátiť domov tak ako ja.

21 Stanislav Sendek

Prešov ožil po všetkých stránkach. Je potrebné zabezpečiť kontinuitu, ďalej rozšíriť úspešné projekty a nájsť nové cesty pre tie vízie, ktoré z rôznych najmä finančných dôvodov nebolo možné zatiaľ realizovať. Prioritami ktoréhokoľvek zvoleného poslanca by mali byť najmä:
-riešenie parkovacích miest - oprava a rozšírenie starých, budovanie nových,
-životné prostredie - odstránenie nebezpečne stojacich stromov a súčasne výsadba novej zelene a parkov, efektívna separácia odpadov,
-oprava a budovanie detských ihrísk,
-intenzívna komunikácia s VÚC a inými štátnymi inštitúciami v efektívnom riešení cestných komunikácií a dopravy tretieho najväčšieho mesta krajiny.

22 Martin Slavoš

Mám 43 rokov ,narodil som sa a bývam v Prešove. S mojou manželkou Zuzkou máme 3 dcéry. Celý svoj život som prežil na našej „3-jke“,najkrajšom sídlisku v Prešove. Preto chcem v našej mestskej časti podporiť:
-výstavbu detských ihrísk a športovísk pre verejnosť,
-vybudovanie oddychových zón pre dôchodcov,
-vytvoriť dostatok parkovacích miest pre všetkých,
-ochranu zelených plôch a stromov,
-bezpečnosť - viac policajtov v uliciach ako v autách , hlavne vo večerných hodinách,
-minimalizovať ranné kolóny cez sídlisko,
-opravu ciest a chodníkov pri našich bytových domoch,
-efektívne čerpanie Eurofondov, na základe odsúhlasených projektov. Budem úprimne rád, ak si získam Vašu dôveru a spoločne skvalitníme život v Našom meste.

25 Dominik Šotik

KANDIDOVAŤ za poslanca do mestského zastupiteľstva som sa rozhodol na základe stretnutí s obyvateľmi Sídliska 3. Tí mi dali motiváciu pracovať na tom, aby sme spolu budovali naše mesto lepšie a krajšie. Som toho názoru, že do politiky by mali ísť aj mladí ľudia, ktorí hľadajú správne riešenie pre všetky generácie. Mladší, starší, skúsenejší by sa mali navzájom dopĺňať. Budem presadzovať:
-výsadbu zelene a presadzovanie „zeleného sídliska“,
-zveľaďovanie a budovanie nových parkov, športových a detských ihrísk,
-riešenia aktuálnych problémov (čistenie kanalizácií, častejšie kosenie trávnatých plôch...). Vaše pripomienky a názory si rád vypočujem a pretavím ich na reálne veci. Každý Váš hlas posunie naše sídlisko o krok vpred.