V kampani
ma podporujú:

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH

manažér klubu ŠK Velodróm Prešov

„Chcel by som sa poďakovať primátorke mesta Prešov pani Ing. Andrei Turčanovej zato, že výraznou mierou podporila to, že sa znova zrekonštruoval velodróm v Prešove - jediný cyklistický štadión, ktorý je na Slovensku a zato, že podporuje rozvoj prešovskej cyklistiky. Patrí jej veľká vďaka a naše uznanie. Ďakujem. Bolo by správnou voľbou, aby pani primátorka aj naďalej pokračovala vo svojej funkcii a pokračovala v rozvoji mesta aj cyklistiky v meste Prešov.“

Ing. František Jaš, CSc.

riaditeľ spoločnosti RENOJAVA s.r.o.

Spojených štátoch amerických v meste Pittsburgh, kde som videl, akú mala snahu pomôcť nájsť partnerov pre rekonštrukciu, prípadne výstavbu nového hokejového štadióna. Vážim si na nej jej pracovitosť, skromnosť a hlavne výsledky, ktoré je vidieť v meste, či sú to upravené vyasfaltované uličky, či cesty na Budovateľskej alebo Obrancov mieru. Samozrejme, nedá sa zabudnúť na to, že sa angažovala veľmi aktívne a pomohla oživiť cykloštadión, teda velodróm a určite má snahu ešte v mnohých ďalších veciach. Preto jej fandím, vo voľbách jej budem držať palce a bude mať môj hlas.“

RNDr. Pavol Petrovský

riaditeľ Gymnázia sv. Moniky

„Aj keď nie som priamo Prešovčan, moje profesionálne pôsobenie sa už viac ako 20 rokov viaže na mesto Prešov. Posledné 4 roky vnímam jasnú a zreteľnú koncepciu pani primátorky, jej pôsobenie, ktoré nie je prekrývané zbytočnými nerealizovateľnými projektami. Realizuje projekty, ktoré sú v prospech mesta Prešov a v prospech jeho mladých ľudí, respektíve všetkých občanov. Keďže pôsobím v oblasti školstva, verím, že aj spolupráca, ktorú ona otvára pre mladých ľudí prostredníctvom spolupráce s Vyšším územným celkom, prešovskými univerzitami, základnými a strednými školami bude v prospech mladých ľudí, aby tu mohli študovať a následne aby tu mohli zostať so svojimi rodinami. Prajem pani primátorke, aby mohla v tejto koncepcii a v týchto plánoch pokračovať aj nasledujúce roky.“

Mgr. Jana Žitňanská

poslankyňa Európskeho parlamentu

„Mnohí ľudia hovoria, že do politiky treba priviesť nových ľudí. Súhlasím, ale myslím si, že netreba zabúdať ani na tých, ktorí sa osvedčili. Pre mňa političkou, ktorá sa osvedčila za uplynulé roky, je Andrea Turčanová - primátorka mesta Prešov. Za jej pôsobenia sa zriadili viaceré stacionáre, zrekonštruovalo sa zariadenie pre seniorov, takisto boli sprevádzkované viaceré ihriská pre deti, dokonca aj také, kde môžu športovať aj deti so zdravotným postihnutím. Myslím si, že Andrea Turčanová sa osvedčila v úlohe primátorky mesta Prešov a ja jej veľmi držím palce, aby všetko, čo začala, mohla v nasledujúcom volebnom období dokončiť.“

doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

poslanec Prešovského samosprávneho kraja

„Mnohí ľudia hovoria, že do politiky treba priviesť nových ľudí. Súhlasím, ale myslím si, že netreba zabúdať ani na tých, ktorí sa osvedčili. Pre mňa političkou, ktorá sa osvedčila za uplynulé roky, je Andrea Turčanová - primátorka mesta Prešov. Za jej pôsobenia sa zriadili viaceré stacionáre, zrekonštruovalo sa zariadenie pre seniorov, takisto boli sprevádzkované viaceré ihriská pre deti, dokonca aj také, kde môžu športovať aj deti so zdravotným postihnutím. Myslím si, že Andrea Turčanová sa osvedčila v úlohe primátorky mesta Prešov a ja jej veľmi držím palce, aby všetko, čo začala, mohla v nasledujúcom volebnom období dokončiť.“