Andrea Turčanová - jedna z Vás,
primátorka srdca Šariša


Vzdelanie a rodina:

Som vyštudovaná chemická inžinierka - CHTF SVŠT v Bratislave. Väčšinu svojho profesijného života pôsobím v Prešove v oblasti sociálnych služieb.

Som vydatá a spolu s manželom Jánom sme rodičmi 5 detí: Martin 30, Barbara 29, Rafael 21, Ján 18 a najmladší Timotej má 14. Neskutočnú energiu a radosť do života mi prinášajú naše dve krásne vnúčatá Sofia a Michael.


Pracovné pôsobenie:

Od novembra 2014 - Vaša primátorka mesta Prešov

Január 2014 – november 2014 - riaditeľka Domova sv. Dominika v Petrovanoch

2012 – 2013 - sociálna pracovníčka OZ PSI Šariš v Prešove

2010 – 2012 - riaditeľka sociálneho odboru ÚPSVaR Prešov

2008 – 2009 - konzultantka pre sociálnu oblasť – OZ PSI Šariš

2005 – 2007 - koordinátorka Programu rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach pre okres Sabinov – Fond sociálneho rozvoja

2004 – 2005 - pracovníčka Odboru mestských organizácií a verejnoprospešných činností – mesto Prešov

1996-1998 - obchodná zástupkyňa a riaditeľka oz UBP, a.s.

1993 – 1996 - technologička a vedúca prevádzky VD Pleta Prešov


Politické pôsobenie:

2006 – 2014 - poslankyňa v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov

2009 - som tretie volebné obdobie poslankyňou v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja za okres Prešov

2014 - v komunálnych voľbách 15. novembra 2014 som bola ako prvá žena v histórii Prešova zvolená na post primátorky mesta

30. 1. 2015 - zvolená za 1. viceprezidentku Únie miest Slovenska

22. februára 2018 - ako prvá primátorka v dejinách Slovenska som vystúpila počas slávnostného zasadnutia Dohovoru primátorov a starostov  v Bruseli


Ďalšie aktivity:

zakladateľka OZ na prácu s rómskymi deťmi a ich rodinami

1. viceprezidenta Únie miest

prvá slovenská primátorka, ktorá vystúpila s príspevkom k Dohovoru primátorov a starostov v Európskom parlamente v Bruseli


Vzdelanie a rodina:

Počas uplynulých štyroch rokov som na tisíckach stretnutí počúvala Vaše dobre mienené rady a konštruktívne návrhy a potreby. Mesto Prešov je vďaka nášmu spoločnému úsiliu v pohybe a ja som odhodlaná v tomto naštartovanom procese, ktorý prináša konkrétne výsledky, pokračovať. S mojím tridsaťjeden členným tímom kandidátov na poslancov Vám preto prinášam víziu, ako spolu s Vami pokračovať Pre Prešov, aby sme spoločným úsilím uvádzali do života nové strategické projekty.

Dôraz budeme klásť okrem iného na urýchlené dobudovanie diaľničného obchvatu Prešov, západ - Prešov - juh, ako aj na začatie mimoriadne potrebného severného obchvatu R4.

V rámci vnútromestskej dopravy máme za cieľ kompletne zrekonštruovať dôležitý dopravný uzol - križovatku Levočská / Obrancov mieru a ulice v historickom centre mesta - Jarkovú a Slovenskú. Našou veľkou túžbou je prepojenie ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom na Sídlisku Sekčov aj pre mestskú hromadnú dopravu (MHD).

Stopercentná obsadenosť priemyselného parku Prešov - Záborské je pre nás motiváciou a inšpiráciou usilovať sa naďalej o to, aby Prešovčania nemuseli dochádzať za prácou do iných metropol Slovenska či do zahraničia. Tešíme sa tiež z toho, že Prešov aj navonok odráža svoju históriu a nemá kvety len v erbe, ale premenilo sa na rozkvitnuté mesto a chceme, aby prekvitalo naďalej.

Nabrali sme odvahu a pustili sme sa do obnovy veľkých športových stánkov pre futbal a hokej, v ktorých neprebehla zásadná rekonštrukcia vyše 50 rokov. Jednou z priorít preto pre nás bude úspešné zrealizovanie ich obnovy.

Potrebné je vybudovať viac oddychových zón pre trávenie voľného času, a preto sme pripravení pustiť sa do prvej etapy budovania centrálneho mestského parku na sídlisku Sekčov a do revitalizácie Záhrady umenia v centre mesta, ako aj revitalizácie ďalších vnútroblokov.

Verím, že to, čo sme dali spoločne do pohybu, budeme naďalej môcť rozvíjať. Pokračujeme Pre Prešov.