Kontakt

Andrea Turčanová
mail: andrea@turcanova.sk

 Číslo transparentného účtu pre podporu mojej kandidatúry:

SK86 1100 0000 0029 3546 6112

[si-contact-form form=’1′]