Kde ma stretnete

Kancelária primátorky mesta Prešov

Hlavná 73, 1. posch. , č.dv. 26

Tel. : 051/3100 101
Fax: 77 348 09
E-mail: primator@presov.sk

http://www.presov.sk/